Ekosola_logotip                     Ekosola_logotip_solski

 

Ökoiskola

 

 

IME PROJEKTA

A PROEJT MEGNEVE-ZÉSE

CILJI /

CÉLOK

DEJAVNOSTI /

TEVÉKENYSÉGEK

ČAS /

IDŐPONT

NOSILEC /

KIVITELEZŐ

EKO ŠOLA

ÖKOISKOLA

Nagy papírgyűjtő akció

-az iskola összes tanulóját bekapcsolni

– minél több hulladékpapírt összegyűjteni

– az iskola összes tanulóját bevonni

– minél több hulladékpapírt összegyűjteni

-a hulladékpapír mérésénél a fölső tagozatos tanulók segítenek

– az adatokat osztályok szerint jegyezzük be (Tivadar Éva)

– a három legügyesebb osztály jutalomban részesül

Október

(gyermekhét)

Április ( a Föld napja –egész héten át)

Tivadar Éva,

Šimonka Zita,

Vargazon Vanesa, Kusek Žana,

Brodar Leona,

Zupanič Matej,

Novinić Tajana,

Smej Roland

Öko jutalom -a papírgyűjtő akció legjobb három osztálya jutalomban részesül

december,

június

Tivadar Éva,

Novinić Tajana

Öko őrök

– ellenőrzik az matricákat az iskolán

-az osztályokban ellenőrzik a rendet (kuka, szellőzés, tábla)

 

Az egész iskolaévben

Brodar Leona

Smej Roland

Szelektív hulladékgyűjtés

-minden osztályban legyen külön kuka a hulladékpapír számára

-a kukákat a tanulók készítík el

– a tanulókat ezzel is tudatosítjuk és buzdítjuk a szelektív hulladékgyűjtésre.

Az egész iskolaévben Zupanič Matej, Smej Roland
Ifjú tudósítók

– az ökomatricák ellenőrzése,

– az osztályok rendben tartása ellenőrzése (papírok, szellőzés, tábla)

Az egész iskolaévben

Brodar Leona,

Šimonka Zita

Az öko témára való pályázatok

– kísérjük az akutális rajz és más pályázatokat amelyek az ökológiával foglalkoznak

– az ökoszakkörnél a tanulók hulladék anyagokból alkotnak és részt vesznek különböző pályázatokon

Az egész iskolaévben

Tivadar Éva

Zupanič Matej

Az iskola környéke eligazítása, közreműködés a Sokszínű iskolával – tavaszi tisztító akció az iskola környékén április 22.

Zupanič Matej,

Kusek Žana,  Vargazon Vanesa,

Lovrin Metka

Erasmus+ projekt

– közreműködés Magyarországgal és Romániával

– környezettudomány tanulás

– tananyag és nyári táborra való készülődés

Az egész iskolaévben

Šimonka Zita,

Vargazon Vanesa,

Smolkovič Žužana,

Kusek Žana,

Tivadar Éva

Ökoszakkör

-a szakkör a Gyertyánosi tagiskolában folyik

-a tanulók a fűszerkerttel fognak megismerkedni és természetes anyagokból fognak termékeket készíteni

Az egész iskolaévben Tivadar Éva

Hagyományos szlovén reggeli

 

-az egészséges iskolával való közreműködés

– a méhek és a méz fontosságáról való tudatosítás

 november

17-én

Novinić Tajana,

Vargazon Vanesa

Ökopanó

-havonta új anyagokkal bővítjük

-akutális információkkal szolgál az iskola bejáratánál

 

Skozi vse leto

Šimonka Zita,

Novinić Tajana,

Brodar Leona,

Smej Roland,

Kusek Žana

Altermed

-bemutatkozás és aktív részvétel az egészséges életmódról szóló vásáron Celjében

-műhelymunka

március

Tivadar Éva,

Brodar Leona

Iskolai körforgó és gyógynövények

-fűszerkert gondozása,

-ismerkedés a fűszer növényekkel és ezek használata,

-a gyógynövényekkel való ismerkedés

Az egész iskolaévben

Tivadar Éva,

Lovrin Metka

Az erdők ismerete

Poznavanje gozdov

-élménytalnulás

a természetben,

-ismerkedés az erdei fákkal és erdővel mint életkörrel,

-az erdők védése,

– a 3. osztály számára

2018 október a Muraerdőben

 

Kusek Žana,

Brodar Leona

 

 

Ökoolvasás

– ökológiai tartarmú könyvek olvasása

(Olvasás az ökoéletre)

-a könyveket a nemzeti ökoiskola határozza meg)

-az 1-től az 5-ik osztályos tanulók az elolvasott könyvekrők a tanárnőnek beszámolnak

Az egész iskolaévben

Novinić Tajana,

Smej Roland

 

Az Ökoiskola program

Az Ökoiskola nemzetközileg érvényesült program célja a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a helyi önkormányzattal, a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel.

 

A környezethez való felelősségteljes viszony alapja nemcsak a tudás közvetítése és elsajátítása, hanem a környezet iránti viselkedés és bánásmód tevékeny megváltoztatása. Az Ökoiskola módszertanilag és nemzetközileg összevethető program tantárgyközi kapcsolatokkal az életre való nevelést szolgálja, amely magába foglalja a környezet, a természet és létünk iránti felesősségteljes viszony fejlesztését.

 

Az Ökoiskola életre szóló program, ezért az alábbi ELVEK valósulnak meg benne:

 • az emberrel való törődés magába foglalja az egészség védelmét, az egymásközti viszonyok kialakítását, valamint a környezet- és természetvédelmet,
 • a környezetnevelés a pedagógiai folyamat valamennyi tantárgyának céljai és tanítási tartalma közt szerepel,
 • a természettudományi tevékenységek összefűzik a tantárgyak céljait és tartalmait,
 • az értékek és eszmények az iskolai élet részesei,
 • a fiatalok tevékenysége az alkotóképesség, új ötletek és konkrét akciók ill. projektumok eredménye,
 • az iskolai nevelés teljeskörű és szorosan összefügg a helyi önkormányzattal,
 • a jövő Európa és a világ fiataljainak összefogásában van.

 

Az Ökoiskola szlovéniai programjának fő célja a gyerekek és fiatalok nevelése, amely hangsúlyt fektet arra, hogy a környezetről és a természetről való gondoskodás életük részévé váljon. Egyéb célok:

 • bevezetni a környezettudatos nevelést és oktatást,
 • ösztönözni és bővíteni a kreatívitást, új ötletek megvalósítását és a véleménycserét,
 • a természeti források hatékony felhasználása (víz, hulladék, energia),
 • a környezetvédelmi kérdéseket összekötni a gazdasági és szociális kérdésekkel,
 • fejleszteni a pozitív egymásközti viszonyokat,
 • együttműködni a szegénység megakadályozásában és eltörlésében,
 • egészséges környezetben egészséges életmódra való nevelés és oktatás,
 • összekötni a szlovéniai, európai uniós és tágabb értelemben vett ökoiskolákat.

 

Forrás: http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/

 

Az 1. Sz. Lendvai KÁI ökoiskolai munkaterve:

 

A következő projektben veszünk részt:

 

 • Zöld lépések missziója
 • Altermed
 • Képzőművészeti pályázatok
 • Fiatal tudosítók
 • Tudás az erdőkről
 • Az ételt ne dobjuk el

Tudatosító és gyűjtőakciókat szervezünk:

 • hulladékpapír gyűjtése (október, április)
 • Ökoolvasás
 • Hagyományos Szlovén reggeli
 • Zöld őrök
 • Iskolai körforgó

 

Emellett a tanév folyamán közreműködünk egyéb ökötartalmú tevékenységekben, s részt veszünk ilyen jellegű pályázatokon is.

Részletes információt az Ökoiskoláról és annak projektjeiről az alábbi honlapon olvashatnak:

http://www.ekosola.si/ .

 

Hasznos linkek:

http://www.eco-schools.org/

http://eco-schools.org/connect/

http://www.bodieko.si/

http://www.eko-planet.net/