December 11-én a kilencedik osztály számára technikai napot szerveztünk, amelyiken a tanulók megismételték és bővítették a geometriai testekről szerzett tudásukat. Különböző testek határolólapjai, élei, metszetei kölcsönös helyzetéről gondolkodtak. A térbeli képzelőtehetségüket a téglatest különböző hálójának keresése során, a kockával és a téglatesttel kapcsolatos számításos feladatok megoldásával, valamint az egyenes hasábok hálója és modellje elkészítésével próbálták ki.