VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói kötelesek választani heti két tanórára kiterjedő kötelezően választható tantárgyat bármelyik tartalmi egységből. Az idegen nyelv heti két órában oktatandó, az összes többi tantárgy pedi heti egy tanórában.

 

Azok a tanulók, akik a zeneiskolát is látogatják, mentesülhetnek a kötelezően választható tantárgyak látogatásától, éspedig teljes mértékben vagy heti egy órában.

 

A 2019/2020-es tanévben a 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói a következő kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak:

 

TERMÉSZETISMERETI-TECHNIKAI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

OSZT.

CSOPORTOK
SZÁMA

TANÁR

Választott sport: Foci

8., 9.

2

Igor Šendlinger
Választott sport: Röplabda

8., 9.

1

Terezija Koncut
Szabadidősport

7.-9.

2

Terezija Koncut,
Igor Šendlinger
Sport az egészségért

7.-9.

2

Ivan Koncut
Mirjana Nađ
Korszerű ételkészítés

7.–9.

1

Vanja Kepe Klemen
Kisérletek kémiánál

8., 9.

1

Silvija Nagy
Számítástechnika: Multimédia

8., 9.

2

Tomislav Hozjan
Számítástechnika: Szövegszerkesztés

7.–9.

2

Tomislav Hozjan
Anyagformálás: Fa

7.-9.

1

Gönc Dario
Méhészet

8., 9.

1

Ingrid Laslo Sabo
Környezeti nevelés 1

7.-9.

1

Bojan Hozjan
Robotika a technikában

8.

1

Gönc Dario
SKUPAJ

17

 

TÁRSADALOMISMERETI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

 OSZT.

CSOPORTOK SZÁMA

TANÁR

Angol nyelv 1

7.

1

Brigita Koren
Angol nyelv 2

8.

1

Andreja Havoj
Angol nyelv 3

9.

1

Damir Soldat
Német nyelv 1

7.

1

Silvia Hardi
Német nyelv 2

8.

1

Manuela T. Vida
Német nyelv 3

9.

1

Karolina Malek
Turisztikai nevelés

7.–9.

1

Erika Čivre
Képzőművészeti alkotások 1

7.

1

Fortuna Lazar
Képzőművészeti alkotások 2

8.

1

Fortuna Lazar
Képzőművészeti alkotások 3

9.

2

Fortuna Lazar
Magyar nyelv: Színház és dráma

7.-9.

1

Lebar Nedelko Zita
SKUPAJ

12

 

 

NEM KÖTELEZŐ VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 2019/2020-es tanévben a nem kötelező választható tantárgyak az 1., 4., 5. és 6. osztályban zajlanak.

A nem kötelező választható tantárgyak és a kötelezőek osztályzata egyenrangú. A zárójegyek bekerülnek a bizonyítványba. A tanuló óralátogatását illetően is ugyanaz a szabály és eljárás vonatkozik a nem kötelező tantárgyakra mint a kötelezőekre.

A nem kötelező választható tantárgyakhoz a tanulók önkéntesen, jelentkezési ív kitöltésével jelentkeznek. Ha jelentkeznek, akkor a tanév végég kell látogatniuk a tantárgyat. Abban az esetben, ha a tanuló az iskolaév elején meggondolja magát, és szeretné elcserélni a nem kötelező tantárgyát, ez szeptember folyamán még lehetséges.

A tanuló legfejjebb heti két tanórára kiterjedő nem kötelező választható tantárgyat választhat.

Az 1. osztályban a tanulók az első idegen nyelvet választhatják nem kötelező tantárgyként. Az angol és a német nyelv közül választhatnak.

4., 5. és 6. osztályban a tanuló a második idegen nyelv (angol vagy német), a sport, a számítástechnika és a művészet közül választhat. A második idegen nyelv mint nem kötelező tantárgy heti két tanórában, a többi tantárgy pedig heti egy tanórában zajlik.

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

OSZT.

CSOPORTOK
SZÁMA

TANÁR

Első idegen nyelv -angol nyelv

1.

2

Silvija Zver
Második idegen nyelv -angol nyelv

4., 5., 6.

1

Damir Soldat
Második idegen nyelv-német nyelv

4., 5., 6.

2

Treiber Vida Manuela
Karolina Malek
Számítástechnika

4., 5., 6.

3

Tomislav Hozjan
Tadina Bence Virág
Sport

4., 5., 6.

4

Ivan Koncut
Mirjana Nađ
Renata Gyurkač
Művészetek

4., 5., 6.

1

Apollonia Požgai Zupanič
SKUPAJ

13

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA GABERJE/GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEM KÖTELEZŐEN
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

OSZT.

CSOPORTOK
SZÁMA

TANÁR

Első idegen nyelv -angol nyelv 1. 1 Silvija Zver