EGÉSZSÉGVÉDELEM

 

Program republiškega zdravstvenega varstva v šolskem letu 2019/2020

Sistematični zdravstveni pregledi učencev in preventivne aktivnosti

 

 

Razred

AKTIVNOSTI

 

 

1.

–      sistematski zdravstveni pregled

–      cepljenje po cepilnem programu

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrave navade

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

2.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

–      zdravstveno-vzgojna tema: osebna higiena

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

3.

 

 

 

–      sistematski zdravstveni pregled

–      cepljenje po cepilnem programu

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrav način življenja

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

4.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Preprečevanje poškodb

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

5.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zasvojenost

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

6.

–      sistematski zdravstveni pregled

–      zdravstveno-vzgojna tema: Odraščanje

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

–      neobvezno cepljenje deklet za HPV virus

 

7.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno vzgojno predavanje: POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja (dvakrat letno)

 

8.

 

–      sistematski zdravstveni pregled

–      zdravstveno-vzgojna tema: MEDOSEBNI ODNOSI ali TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

 

9.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluorja

Az iskola betartja az Általáos iskolákra vonatkozó vészhelyzeti intézkedéseket… (NIJZ)

 szlovén nyelven itt olvashatók