Erasmus + “Vissza a természethez” 

 

Lezárult a környezeti nevelés új pedagógiai módszerét kifejlesztő program

2018. november 23-án került sor az Erasmus+ Vissza a természethez című projekt zárókonferenciájára. A konferencián bemutatták az elkészült tanári kézikönyv egyes mozzanatait, továbbá szó volt az általános iskolák, egyetemek és civil szervezetek szerepéről a környezeti nevelésben.

 

Nemzetközi nyári tábor Erdélyben

Iskolánk immár második éve sikeresen közreműködik az Erasmus+ Vissza a természethez c. projektben. A projekt keretében tanáraink a magyarorzági és erdélyi partnerekkel együttműködve egy tanári kézikönyvet dolgoztak ki, amely gyakorlati óravázlatokat tartalmaz környezeti neveléssel egybefonódva. Továbbá iskolánk négy tanára részt vett egy 5-napos tanártovábbképzésen Nagykanizsán. Az utolsó mozzanata a projetnek egy 5-napos nyári tábor volt Romániában, amely 2018. augusztus 22. és 28. között került megszervezésre.

A táborban Lendváról, Nagykanizsáról és Erdélyből érkezett gyermekek töltöttek el egy tartalmas hetet. A program során a táborozók innovatív környezeti nevelési módszertanon alapuló tevékenységekben vettek részt, ötvözve a környezeti nevelés elveit a természet-közeli élménypedagógiával. Kirándulások, túrák, korongozás, taplász műhely látogatása, Csigadomb, aragonit múzeum látogatás, szalmakalap múzeum, csodakút, házikenyér készítés, sok-sok élmény, melyek feledhetetlenné tették a táborozást.

További képek…

 

A NEMZETKÖZI NYÁRI TÁBOR PROGRAMJA – VISSZA A TERMÉSZETHEZ

 

Kiosztották a tanusítványokat és a kézikönyvet

A februárban megrendezett továbbképzésen résztvevő tanárok április 5-én kezükbe vehették az igazoló tanusítványokat és a projekt keretében elkészült kézikönyvet. A tanárok a továbbképzésen szerzett tudásukat és módszertani ötleteiket egy 5 napos nyári táborban próbálják majd ki, amely 2018 augusztusában lesz Romániában.

 

Környezeti nevelésen alapuló továbbképzés

Az Erasmus+ Vissza a természetbe c. projekt keretében 5-napos tanártovábbképzést szerveztek, amely február 5. és 9. között került megrendezésre Nagykanizsán. A továbbképzésen, amelyen a három partnerország tanárai vettek részt, az elkészült innovatív tananyag került bemutatásra. A pedagógusok megismerkedtek a környezeti nevelés és fenntartható fejlődés fogalmával, a műhelymunkákon pedig innovatív tanítási módszerek és a jó gyakorlatok bemutatását láthatták. A továbbképzésen iskolánkról 4 tanár vett részt, melyek közül egy tanárnő az előadó szerepében volt jelen.

 

FELHÍVÁS

 

Az Erasmus+ Vissza a természetbe 2016-1-HU01- KA201 – 022992 azonosítószámú projekt keretében egy öt napos, 30 órás, nem akkreditált tanártovábbképzésre való jelentkezésre hívjuk fel a figyelmét, melynek célja a projekt keretében elkészült innovatív, természetközeli, gyakorlatias tananyag ismertetése a résztvevő pedagógusok, környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek számára.

A továbbképzés időpontja:                  2018. február 5.-9.

A továbbképzés helyszíne:                  Nagykanizsa

Jelentkezés feltétele:

 • a partneriskolákban (Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa, Magyarország; Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola, Lendva, Szlovénia; Szentiváni Mihály Gimnázium, Nyárádgálfalva, Románia)a 4 tudományterület (természettudományok, társadalomtudományok, művészetek, technika/informatika) valamelyikén végzett oktatói tevékenység
 • a tréningen megszerzett tudás gyakorlatban történő kipróbálása érdekében részvétel oktatóként és kísérőként a Romániában rendezendő nyári táborban
 • elkötelezettség a projekt céljai, témái iránt

A jelentkezés módja:

jelentkezési lap kitöltésével, és motivációs levéllel a megadott határidőig.

A jelentkezési határidő: 2018. január 26.

Iskolánként 3 fő vehet részt a tréningen. A jelentkezések elbírálását követően a kiválasztott három oktatót 2018. január 31-ig értesítjük. Azon jelentkezők, akik nem kerülnek kiválasztásra, illetve azok, akik be kívánnak csatlakozni a projektbe, online is megtehetik webstreamingen, mely a projekt weboldalán lesz elérhető minden szükséges tananyaggal együtt.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent az alábbi kritériumoknak történő megfelelés:

 • innovatív pedagógiai tevékenység
 • módszertani megújulás iránti fogékonyság
 • intézményi látásmód
 • külső szakmai szerepvállalás

 

A résztvevők feladatai:

 • aktív részvétel a teljes képzésen
 • egy előzetes és egy záró tudásmérés teljesítése
 • a képzéssel kapcsolatos minőségbiztosítási feladatok elvégzése
 • a képzés végeztével egy rövid (kb. fél A4-es oldalnyi) önreflexió megírása
 • 1 db óraterv készítése valamely témával kapcsolatosan
 • az egyik módszer kipróbálása saját tanulói körben, s ennek prezentálása a projekt részére

Pénzügyi juttatásnincs

A képzés folyamán a módszertani anyag és a résztvevők ellátása biztosítva lesz. A képzésen a résztvevők tanúsítványt kapnak a tréning elvégzéséről

Bővebb információ a projektről:

www.backtonatureproject.eu 

Jelentkezéssel kapcsolatban:

Zrínyi Miklós –Bolyai János Általános Iskola

Belákné szarka Brigitta                 birig.76@gmail.com

Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola

Simonka Zita                              simonka.zita@gmail.com

Szentiváni Mihály Általános Iskola

Gáspár Ildikó                              ildikogaspar74@yahoo.com

 

________________________________________________________________________

 

 

Erasmus+: Vissza a természetbe –innovatív, kulcskomptenciákra épülő környezeti nevelési tananyag

Az Erasmus-Back to nature projekt 2016. december 1-én indult azzal a céllal, hogy olyan környezeti nevelési módszertan, tananyag kerüljön kidolgozásra a pedagógusok számára, amellyel a 9 és 11 év közötti általános iskolás diákok kulcskompetenciáinak javulása érhető el oly módon, hogy emellett mélyebben is megismerkedhetnek a környezeti neveléssel, a fenntarthatósággal a gyermekek és a pedagógusok. A tananyag 3 fő részből áll össze. Az első szint egy elméleti rész, amely arra szolgál, hogy a négy tudományterületről bevonni kívánt pedagógusok alapismereteket szerezzenek a környezeti nevelés területén. A második szint egy módszertani gyűjtemény, amely hozzásegíti a pedagógusokat a harmadik és egyben utolsó, gyakorlati szinten kidolgozott óravázlatok leoktatásához. Az óravázlatok négy fő témára épülve kerültek kidolgozásra: 1.) Mindennapi élethelyzetek az épített környezetben; 2.) Egészséges életmód; 3.) Biodiverzitás; 4.) Környezeti nevelés globális szempontból.

Az elkészült tananyag két ún. pilot tevékenység keretében kerül letesztelésre: az egyik a jövő év elején Nagykanizsán rendezendő Train The Trainer képzés, a másik pedig egy nyári tábor Romániában.

További információ:

Website: www.backtonatureproject.eu

E-mail: backtonatureproject2016@mail.com

 

 

Intellectual Output 1: Célcsoport analízis

A tanulmány alaposan megvizsgálta a környezeti nevelésen és/vagy természet-közeli megközelítésen keresztül kísérleti pedagógiai szempontból alkalmazott jelenlegi gyakorlatokat és kihívásokat és e gyakorlatok hatékonyságát szintén alaposan kielemezte.

 

E kutatás szilárd alapot nyújt majd annak az újító szellemű pedagógiának (IO2), amelyet környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek fognak kifejleszteni.

 

A tanulmány (angol nyelven) itt érhető el:

 

Erasmus+: Vissza a természetbe – Megkezdődött az innovatív módszertan kifejlesztése

 

A 2016. december 1-én indult két éves projekt célja a 9 és 11 év közötti általános iskolás diákok kulcskompetenciáinak javítása egy újonnan kifejlesztett rugalmas és könnyen adaptálható, bárki számára elérhető, innovatív módszertan segítségével, mely ötvözi a környezeti nevelés elveit a természet-közeli élménypedagógiával. A kifejlesztett módszertant egy 5 napos képzési program keretén belül a partnerszervezetek pedagógusai kipróbálhatják majd, illetve ezt követően egy 5 napos nemzetközi nyári tábor is megrendezésre kerül, ahol a diákok az új környezeti nevelési módszertanon alapuló tevékenységekben vehetnek majd részt.

A projekt első hat hónapjában a projekt partnerek minden partnerországra kiterjedő feltáró elemzést végeztünk, felmérve az általános iskolások kulcskompetenciáit, illetve környezeti nevelés intézményi helyzetét. Az így elkészült nemzetközi jelentés képezi a már fent említett tananyag alapját.

 

 

 1. Alapadatok a projektról

A projekt címe: Erasmus+”Vissza a természethez”

A projekt időtartama: 2016/2018

Projektfelelős: Sabo Tatjana

Projektvezető: Šimonka Zita 

A projektcsoport tagjai: Tivadar Eva, Smolkovič Žužana, Kusek Žana, Vargazon Vanesa, Matjašec Barbara

 

 1. A projekt leírása

Az Erasmus+ egy európai projekt, amely célja egy hatékony, köznevelési intézmények és más szektorok közötti együttműködés kialakítása, amely egy innovatív környezeti nevelési módszertant fog létrehozni a kulcskompetenciák, valamint a tranzverzális készségek fejlesztésére általános iskolás diákok körében.

A projektben 3 ország működik közre: Magyarország, Románia és Szlovénia. Szlovéniából a Maribori Egyetem és a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola.

A projekt fő célja a 9 és 11 év közötti általános iskolás diákok kulcskompetenciáinak javítása egy újonnan kifejlesztett módszertan segítségével, mely ötvözi a környezeti nevelés elveit a természet-közeli élménypedagógiávalEhhez különböző oktatási szinteket (pl. általános és felsőoktatási) és formákat (formális és nem-formális) képviselő szervezetek fognak együttműködni, illetve tapasztalatokat és ötleteket cserélni egymással.

A 24 hónapos projekt fő kimenetele egy rugalmas, könnyen adaptálható és bárki számára hozzáférhető pedagógia, mely lehetővé tenné a pedagógusok számára, hogy interaktív és szórakoztató feladatokat valósítsanak meg diákjaikkal egy valóság- (illetve természet)közeli környezetben.

Az innovatív pedagógia tehát:

 • Javítja az 8 kulcskompetenciát:
  • Anyanyelven való kommunikáció
  • Idegen nyelven való kommunikáció
  • Matematikai, írás-olvasás és természettudományos ismeretek
  • Digitális kompetenciák
  • a tanulás elsajátítása
  • szociális és állampolgári kompetencia
  • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia, ide értendő:
   • kreatív gondolkodásmód
   • kockázatvállalás
   • projektek megtervezésére és megvalósítására való képesség (ötlettől az akcióig)
   • kritikus gondolkodásmód
   • probléma-megoldó képesség
  • a kulturális tudatosság és kifejezőkészség
 • Motiválja a diákokat a tanulásra, felkelti érdeklődésüket az egyes tantárgyak iránt, ezzel hozzájárul közvetett módon a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez is
 • Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevel
 • Szórakoztató, élményalapú, természetközeli, illetve valóság-közeli élményt nyújt
 • Bárki számára hozzáférhető, szabadon felhasználható és módosítható

 

A kifejlesztett módszertant egy 5 napos a partnerszervezetek pedagógusainak szóló képzési program során ki is próbáljuk majd, illetve ezt követően egy 5 napos nemzetközi nyári tábor is megrendezésre kerülahol a diákok az új környezeti nevelési módszertanon alapuló tevékenységekben vehetnek majd részt. A tanulási folyamatot segítő anyagok és eszközök a Back to Nature jövőben kialakítandó weboldalán is elérhetőek lesznek majd.