Iskolánkon megemlékeztünk az előttünk álló ünneprőll, Prešerer emléknapjáról, amikor visszatekintünk a legnagyobb szlovén költő élet- és alkotópályájáról. France Prešeren életműve nagyban kihatott a szlovén kultútérre.

A 6-tól 9. tanulók az ünnepi rendezvényen a költő életútján, az átélt szavalásokon és a zenével kísért dalokon keresztül idézték meg az emlékét.

A kultúra szó jelentése az emberiség közös eredményeinek, értékeinek összegzése, azaz a társadalomban kifejtett tevékenységeinek, alkotásainak közös eredménye.

Február 8. múljon vidáman, legyen művészettel és kultúrával körbefonott.

A szlovénszakosok aktívája