BŐVEBB INFORMÁCIÓK A BEÍRATKOZÁSRÓL

 

BEÍRATKOZÁSI FELTÉTELEK

Az általános iskoláról szóló törvény 45. cikkelye alapján (SzK Hivatalos Lapja, 81/06 és 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 és 46/16 sz.) a szülő köteles beíratni az általános iskola 1. osztályába azt a gyermekét, aki abban a naptári esztendőben, amikor megkezdi az iskolázását, betölti a 6. életévét.

2021 februárjában tehát azokat a gyerekeket iratjuk be a 2021/22-es tanév 1. osztályába, akik 2015. 1. 1. és 2015. 12. 31. között születtek.

Legalább három hónappal az iskolakezdés előtt az 1. osztályba beíratot gyermekek szüleinek az iskola köteles kiadni az iskolázásról, illetve az iskolahalasztásról szóló határozatát.

Az iskolai beíratkozás, az iskolai tanácsadó szolgálata irányítása alatt történik.

 

ISKOLAKÖRZET

A szülőnek jogában áll gyermekét beíratni abba az állami vagy magánoktatási koncesszióval rendelkező általános iskola iskolakörzetében, amelyikben a gyermek állandó vagy ideiglenes lakhelye található. Egy másik általános iskolába akkor írathatja be a szülő a gyermekét, ha az az iskola ezzel egyetért.

 

EGY MÁSIK ISKOLÁBA VALÓ ÁTÍRATÁS SZABÁLYAI

Az átíratkozási eljárást az állami általános iskolahálózata, a külön igénylettel rendelkező gyerekek és fiatalok általános iskolai nevelő-oktatói intézetek iskolahálózata valamint a nyilvános zeneiskolák iskolahálózat kialakításáról szóló rendelet 6. szakasza határozza meg.

Abban az esetben, ha mint szülő át akarja íratni a gyermekét másik iskolába (más iskolakörzetbe), a gyermeke viszont a mi iskolakörzetünkbe tartozik, akkor:

  • kötelezően nálunk íratja be a gyermekét, a szándékáról pedig értesít bennünket,
  • a kiválasztott iskolához (legkésőbb 14 nappal a beíratkozási határidő után) írásos kérelemmel fordul, amelyben vázolja az átiskoláztatás okait.

Ugynoljan az eljárás azon szülők számára, akik az iskolánkba szeretnék beíratni a gyermeküket, és nem laknak az iskolakörzetünkben. Az átíratkozás beleegyezéséről az anyaiskolának és a kívánt iskolának kell közös határozatot alkotnia.

 

ISKOLAHALASZTÁS

A szülők vagy az egészségügyi szervek kérésére illetve az átirányításról szóló határozat alapján a gyermek iskolakezdése egy évre elhalasztható, ha bebizonyosodik, hogy a gyermek nem alkalmas az iskolakezdésre.

Ha az iskolahalasztást a szülők vagy az egészségügyi szervek indítványozzák, akkor a gyermek iskolakezdési alakamasságának az elbírálása kötelező. Az iskolakezdési alkalmasságot az igazgató álltal kinevezett bizottság bírálja el.

Amennyibe szeretné elhalasztani egy évre a gyermeke iskolakezdését, akkor 2021. február végéig írásos, argumentált kérvénnyel kell ezt alátámasztania (a beadványnak mindkét szülő aláírását kell tartalmaznia). A javaslatok alapján idul meg a gyermek iskolakezdési alkalmasságának az elbírálási eljárása.

Az iskolahalasztásról az iskolaigazgató dönt a szakmai testület véleménye alapján, amelyet az igazgató nevez ki, összetételét pedig gyermekorvos, tanácsadó szakdolgozó valamint nevelő illetve tanár képezi.

 

ISKOLAKEZDÉS ELŐTTI ORVOSI VIZSGÁLAT

Az 1. osztályba való belépés előtt minden gyermek számára kötelező az orvosi vizsgálat. Az orvosi felülvizsgálatokat a Lendvai Egészségház iskolarendelőjében Toka Bakos Suzana, dr. med. végzi, függetlenül attó, hol rendel a gyermek választott gyermekorvosa. Az orvosi vizsgálatra szóló meghívót a Lendvai Egészségház részéről írásosan kapja kézhez.