Tisztelt Szülők/Gyámok!

Az Általános adatvédelmi rendelet – GDPR, amely 2018 májusával lépett hatályba, az iskola (a továbbiakban adatvezető/kezelő) mint egyéneket (tanulókat/szülőket/gyámokat), akikre azon személyes adatok vonatkoznak, amelyek az iskolában kerültek begyűjtésre az ÁIT (SzK Hiv. Lapja 80/2004 és módosításai) 95. szakasza, az Általános iskolai oktatással kapcsolatos személyes adatok gyűjtéséről és védelméről szóló szabályzat (SzK Hiv. Lapja 80/2004 és módosításai), illetve más alapon, de bekerültek a személyes adatok gyűjteményeibe, vagy más személyes adatbázis-hordozóba, átlátható információkkal, üzenetekkel és az egyén jogvédelmére irányuló módokkal, amelyek a begyűjtött személyes adatokra vonatkoznak, valamint egyéb, a rendeletben, törvényben és szabályzatban rögzített jogaikkal van összhangban.

 

Utasítások és Űrlapok azon egyének (tanuló/szülő/gyám), jogérvényesítésére, akikre azok a személyes adatok vonatkoznak, amelyeket az intézet gyűjt, feldolgoz, felhasznál, továbbít valamint tárol, és a Személyes adatok gyűjteményét és az iskola egyéb dokumentációját képezi

(kivonat)

FORMANYOMTATVÁNY-1
FORMANYOMTATVÁNY-2
FORMANYOMTATVÁNY-3