A KÉTNYELVŰ OKTATÓ-NEVELŐI MUNKA

BEVEZETŐ

A szlovéniai őshonos magyarok lakta települések az ország északkeleti részén találhatóak, egy 195 négyzetkilóméternyi sávban a magyar-szlovén országhatár mentén. A magyar nemzetiség tagjai öt községhez tartoznak. Ezek: Lendva, Dobronak, Hodos, Moravske Toplice és Salovci. Az itt élő magyarokra a „muravidéki” jelző alkalmazása vált elfogadottá, magára a területre pedig a „muravidéki magyar lakosság őshonos területe”. Mindkét fogalom a második világháború után terjedt el, amikor igény nyílt a Szlovéniában élő magyarok egységes megnevezésére, illetve ennek a területnek a megnevezésére. E területet még „nemzetiségileg vegyesen lakott területnek’ illetve „kétnyelvű területnek” is nevezik. Mindkét fogalom a XX. század 60-as éveiben fogant, amikor a szlovén kisebbségi politika elkezdte kialakítani a kisebbségek jogvédelmét, ami az úgynevezett pozitív diszkrimináció elvén alapult. A magyar kisebbség garantált jogai a nemzetiségileg vegyesen lakott területnekre ill. a kétnyelvű területekre terjedtek ki.

Földrajz-demográfiai jellegzetességek

A Muravidék vegyesen lakott területét két részre oszthatjuk: a „lendvaira és a goricskóira”.

A „lendvai területhez” a Dobronaktól Pincéig sorakozó, következő települések tartoznak:

Dobrovnik/Dobronak, Žitkovci/Zsitkóc, Kamovci/Kámaháza, Genterovci /Göntérháza, Radmožanci/Radamos, Mostje/Hidvég, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice/Hosszúfaluhegy, Lendava/Lendva, Lendavske Gorice/Lendvahegy, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince-Marof/Pince-Major, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Dolnji Lakoš/Alsó Lakos, Gornji Lakos/Felső Lakos, Gaberje/Gyertyános, Kapca/Kapca, Kot/Kót

.

Ezen területen belülre esik Benice település is, amely viszont nem tartozik a jogilag értett „nemzetiségileg vegyesen lakott terület” kategóriába azaz a „kétnyelvű területhez”.

A „goricskói terület” a lendvaitól északra terül el, és nyolc települéből áll:

Hodoš/Hodos, Krplivnik/Kapornak, Domanjševci/
Domonkosfa, Središče/Szerdahely, Prosenjakovci/Pártosfalva, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa és Mortvarjevci/Szentlászló

(részlet)

Ha többet szeretne tudni a kétnyelvű oktatásról a Muravidéken, olvassa el a lap alján található kiadványt DOC formátumban.

A kiadvány letöltése
O DVOJEZIČNEM ŠOLSTVU NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU PREKMURJA | format: Microsoft Word DOC