Anyagi támogatás

Do subvencij v osnovni šoli so na podlagi predpisov, ki urejajo subvencioniranje v osnovni šoli, učenci upravičeni pri šolski malici, prevozu v šolo, izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada in pri zimski šoli v naravi (6. razred).
Starši zaprosijo denarno pomoč z vlogo, ki je na voljo v šolski svetovalni službi.

 

 Szabályzat az iskola a természetben cimű program támogatási kritériumainak részletes meghatározásáról