ISKOLAI RENDEZVÉNYEK

A 2021/2022-es tanévben a következő rendezvényeket és tevékenységeket tervezzük:

 

 

PRIREDITEV / RENDEZVÉNY ČAS / IDŐPONT
SPREJEM PRVOŠOLCEV 1. 9. 2021
EVROPSKI DAN JEZIKOV 24. 9. 2021
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 19. 11. 2021

A MAGYAR NYELV NAPJA (ÉDES ANYANYELVÜNK

IRODALMI- ÉS RAJZPÁLYÁZAT)

utólag

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV

24. 12. 2021
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 4. 2. 2022
MAGYAR NEMZETI ÜNNEP 15. 3. 2022
SVETOVNI DAN ZDRAVJA 7. 4. 2022
PRIREDITEV OD DNEVU ROMOV 8. 4. 2022
KONČNA PRIREDITEV BRALNE ZNAČKE 2022 május utolsó hete

ZAKLJUČNA PRIREDITEV DEVETOŠOLCEV – SLOVO

OD ŠOLE

15. 6. 2022

DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA

LETA

24. 6. 2022
LIKOVNE RAZSTAVE IN NATEČAJI a teljes tanévben