EGÉSZSÉGVÉDELEM

Program republiškega zdravstvenega varstva v šolskem letu 2021/2022

Sistematični zdravstveni pregledi učencev in preventivne aktivnosti

Razred AKTIVNOSTI

 

1.

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrave navade

–      sistematski zdravstveni pregled

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

2.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      sistematski zdravstveni pregled

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      zdravstveno-vzgojna tema: Osebna higiena

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

3.

 

 

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrav način življenja

–      sistematski zdravstveni pregled

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

4.

–      sistematski zdravstveni pregled

–      cepljenje po cepilnem programu

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Preprečevanje poškodb

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

5.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zasvojenost

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

6.

–      sistematski zdravstveni pregled

–      neobvezno cepljenje deklet za HPV virus

–      zdravstveno-vzgojna tema: Odraščanje

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

7.

–      sistematski zdravstveni pregled

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno vzgojno predavanje: Pozitivna samopodoba in stres

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

8.

 

–      sistematski zdravstveni pregled

–      neobvezno cepljenje deklet za HPV virus

–      zdravstveno-vzgojna tema: Medosebni odnosi ali temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

9.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Vzgoja za zdravo spolnost

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

Az iskola betartja az Általános iskolákra vonatkozó vészhelyzeti intézkedéseket… (NIJZ)

 szlovén nyelven itt olvashatók