Az Ökoiskola program

Az Ökoiskola nemzetközileg érvényesült program célja a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a helyi önkormányzattal, a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel.

A környezethez való felelősségteljes viszony alapja nemcsak a tudás közvetítése és elsajátítása, hanem a környezet iránti viselkedés és bánásmód tevékeny megváltoztatása. Az Ökoiskola módszertanilag és nemzetközileg összevethető program tantárgyközi kapcsolatokkal az életre való nevelést szolgálja, amely magába foglalja a környezet, a természet és létünk iránti felesősségteljes viszony fejlesztését.

Az Ökoiskola életre szóló program, ezért az alábbi ELVEK valósulnak meg benne:

 • az emberrel való törődés magába foglalja az egészség védelmét, az egymásközti viszonyok kialakítását, valamint a környezet- és természetvédelmet,
 • a környezetnevelés a pedagógiai folyamat valamennyi tantárgyának céljai és tanítási tartalma közt szerepel,
 • a természettudományi tevékenységek összefűzik a tantárgyak céljait és tartalmait,
 • az értékek és eszmények az iskolai élet részesei,
 • a fiatalok tevékenysége az alkotóképesség, új ötletek és konkrét akciók ill. projektumok eredménye,
 • az iskolai nevelés teljeskörű és szorosan összefügg a helyi önkormányzattal,
 • a jövő Európa és a világ fiataljainak összefogásában van.

Az Ökoiskola szlovéniai programjának fő célja a gyerekek és fiatalok nevelése, amely hangsúlyt fektet arra, hogy a környezetről és a természetről való gondoskodás életük részévé váljon. Egyéb célok:

 • bevezetni a környezettudatos nevelést és oktatást,
 • ösztönözni és bővíteni a kreatívitást, új ötletek megvalósítását és a véleménycserét,
 • a természeti források hatékony felhasználása (víz, hulladék, energia),
 • a környezetvédelmi kérdéseket összekötni a gazdasági és szociális kérdésekkel,
 • fejleszteni a pozitív egymásközti viszonyokat,
 • együttműködni a szegénység megakadályozásában és eltörlésében,
 • egészséges környezetben egészséges életmódra való nevelés és oktatás,
 • összekötni a szlovéniai, európai uniós és tágabb értelemben vett ökoiskolákat.

Forrás: http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/

Az 1. Sz. Lendvai KÁI ökoiskolai munkaterve:

A következő projektben veszünk részt:

 • Zöld lépések missziója
 • Altermed
 • Képzőművészeti pályázatok
 • Fiatal tudosítók
 • Tudás az erdőkről
 • Az ételt ne dobjuk el

Tudatosító és gyűjtőakciókat szervezünk:

 • hulladékpapír gyűjtése (október, április)
 • Ökoolvasás
 • Hagyományos Szlovén reggeli
 • Zöld őrök
 • Iskolai körforgó

Emellett a tanév folyamán közreműködünk egyéb ökötartalmú tevékenységekben, s részt veszünk ilyen jellegű pályázatokon is.

Részletes információt az Ökoiskoláról és annak projektjeiről az alábbi honlapon olvashatnak:

http://www.ekosola.si/ .

Hasznos linkek:

http://www.eco-schools.org/

http://eco-schools.org/connect/

http://www.bodieko.si/

http://www.eko-planet.net/