TEVÉKENYSÉGI-NAPOK

Az előrelátható, a tanítással és oktató-nevelői munkával kapcsolatos tevékenységek költségei (belépők, műhelymunkák, előadások megtekintése) a 20222/2023-as tanévben 10,00 €/tanuló körül alakulnak.
 
A fent említett költségek mellett a 20222/2023-as tanévben a tanulók számára még a tanítással és egyéb oktatással kapcsolatos szállítási költségek (tevékenységi napok, iskolai kirándulások stb.) várhatóak.
 

A 2022/2023-as tanévben a következő tevékenység-napokat tervezzük:

 

 1. OSZTÁLY
  Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
  1. BOTRA JESEN 23. 9. 2022  
  2. ZDRAVE NAVADE naknadno sistematski zdravniški pregled -predavanje
  3. MOJA OKOLICA 18. 5. 2023  
  Tehniški dnevi (3)    
  1. IZ RAZREDA V SPLETNO UČNO OKOLJE 4. 10. 2022 oddelčno
  2. PAPIR IN GLINA 6. 10. 2022  
  3. DAN ZEMLJE 21. 4. 2023  
  Športni dnevi (5)    
  1. JESENSKI POHOD 5. 10. 2022  
  2. ŠALJIVE IGRE 16. 1. 2023  
  3. PLESNI ŠPORTNI DAN 7. 12. 2022 Gaberje pride v Lendavo.
  4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 19. 4. 2023 Gaberje pride v Lendavo.
  5. SPOMLADANSKI POHOD 9. 5. 2023  
  Kulturni dnevi (4)    
  1. SPREJEM PRVOŠOLCEV 1. 9. 2022  
  2. PRAVLJIČNI DAN 6. 2. 2023 Knjižnica Lendava
  3. DRAMSKE IGRE 5. 9. 2022

   

   

  4. DAN GLASBE 23. 5. 2023  
 2. OSZTÁLY
Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
1. NARAVA POD LUPO 16. 3. 2023 priprava na tekmovanje Kresnička
2. DAN ZEMLJE 21. 4. 2023  
3. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 16. 9. 2022  
Tehniški dnevi (3)    
1. IZ RAZREDA V SPLETNO UČNO OKOLJE – VETRNICA 11. 5. 2023 oddelčno
2. IZDELAJMO DRUŽABNO IGRO 5. 10. 2022  
3. SPRETNI PRSTKI 14. 12. 2022

 

 

Športni dnevi (5)    
1. JESENSKI POHOD 26. 9. 2022  
2. PLESNI ŠPORTNI DAN 6. 12. 2022  
3. ŠALJIVE IGRE 20. 6. 2023  
4. IGRE Z ŽOGO 29. 5. 2023  
5. SPOMLADANSKI POHOD 26. 4. 2023  
Kulturni dnevi (4)    
1. NAŠA MESTNA KNJIŽNICA 10. 11. 2022 obisk mestne knjižnice
2. NA GRAJSKEM DVORIŠČU 9. 6. 2023 likovne delavnice pri gradu
3. MOJA PRVA KNJIGA 7. 2. 2023  
4. GLASBENA USTVARJALNICA 9. 1. 2023  

3. OSZTÁLY

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE

1. ŽIVLJENJSKA OKOLJA

GOZD

29. 9. 2022  
2. NARAVA POD LUPO 20. 3. 2022 Priprava na tekmovanje Kresnička
3. ZDRAVO TELO ČUTILA 15. 11. 2022  
Tehniški dnevi (3)    
1. IZ RAZREDA V SPLETNO UČNO OKOLJE

3. a – 3. 10. 2022,

3. b – 3. 10. 2022,

3. c – 4. 10. 2022,

3. G – 3. 10. 2022,

oddelčno
2. NAŠ PLANET 21. 4. 2023 Celine, Slovenija
3. URA 5. 10. 2022  
Športni dnevi (5)    
1. JESENSKI POHOD 6. 10. 2022  
2. ŠPORTNE IGRE 13. 9. 2022

Predstavitev različnih športov (judo, odbojka, badminton…)

 

Gaberje pride v Lendavo

3. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 19. 4. 2023 Gaberje pride v Lendavo
4. SPOMLADANSKI POHOD 12. 5. 2023  
5. ŠALJIVE IGRE 21. 6. 2023  
Kulturni dnevi (4)    
1. PRAVLJIČNA ANGLEŠČINA/NEMŠČINA 6. 3. 2023  
2. S PRAVLJICAMI POJEM IN SE IGRAM 15. 2. 2023 sodelovanje z glasbeno šolo
3. ŽIVLJENJE NEKOČ – OGLED KULTURNIH ZNAMENITOSTI LENDAVE 30. 3. 2023 muzej, grad, evangeličanska cerkev
4. KULTURNE USTANOVE 16. 12. 2022 ogled predstave oz. gledališke delavnice

4. OSZTÁLY

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
1. ORIENTACIJA 24. oktober 2022  
2. SNOVI V NARAVI, POSKUSI 9. januar 2023  
3. SLEDOVI PRETEKLOSTI V DOMAČI POKRAJINI 5. maj 2023  
Tehniški dnevi (4)    
1. IZ UČILNICE V SPLETNO UČNO OKOLJE + WORD

12. 10. – 4. a

14. 10. – 4. b

10. 10. – 4. c

13. 10. – 4. d

oddelčno
2. PAPIRNATI ZMAJ 6. april 2023  
3. Igriva arhitektura 8. marec 2023 10 EUR
4. IZDELKI IZ NARAVNEGA MATERIALA 15. december 2022 SODELOVANJE S STARŠI, ZUNANJIMI SODELAVCI
Športni dnevi (5)    
1. Z IGRO IN ŠPORTOM DO ZDRAVJA 23. 9. 2022 dan športa
2. JESENSKI POHOD 4. 10. 2022  
3. VOŽNJA S KOLESOM 12. 4. 2023 priprave na kol. izp.
4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 12. 5. 2023  
5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 6. 6. 2022 predvideni stroški: vstopnina 5 €
Kulturni dnevi (3)    
1. DRAMSKE DELAVNICE december 2022  
2. PUST 21. 2. 2023  
3. BALETNA PREDSTAVA PETER PAN 20. 4. 2023 2 EUR

5. OSZTÁLY

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
1. SPOZNAVANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA 24. 4. 2023 Šola v naravi
2. DENAR IN DRUŽINSKO -GOSPODARJENJE februar 2023  
3. SKRB ZA ZDRAVJE (+ zobozdravniški pregled) Določi ŠSS, 2023  
Tehniški dnevi (4)    
 1. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

26. 9. – 5. a

27. 9. – 5. b

30. 9. – 5. c

29. 9. – 5. d

 
2. IZDELKI IZ NARAVNEGA MATERIALA 25. 4. 2023 Šola v naravi
3. TEKSTIL IN OBUTEV 20. 12. 2022  
4. KULTURNA DEDIŠČINA OBPANONSKEGA SVETA 6. 10. 2022  
Športni dnevi (5)    
1. Z IGRO IN ŠPORTOM DO ZDRAVJA 26. 4. 2023 šola v naravi
2. POHOD 28. 9. 2022  
3. VARNA VOŽNJA S KOLESOM – praktični del 11. 4. 2023  
4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 12. 5. 2023  
5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 7. 6. 2023 Predvideni stroški (vstopnina 5 €)
Kulturni dnevi (3)    
1. PETER PAN – balet 20. 4. 2023 2 EUR
2. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 23. 12. 2022  
3. PUSTNE ŠEGE IN NAVADE 21. 2. 2023  

6. OSZTÁLY

 

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
1. Geografske značilnosti Pohorja

13. 2.-17. 2. 2023

 

 

Zimska šola v naravi
2. HRANILNE SNOVI (GO)

5. 10. – 6. c

6. 10. – 6. a

7. 10. – 6. b

oddelčno
3. ŽIVILA (GO) november 2022 oddelčno
Tehniški dnevi (4)    
1. IZDELKI IZ PAPIRJA

13. 2.-17. 2. 2023

 

Šola v naravi
2. MATEMATIKA malo drugače 4. 10. 2022 oddelčno
3. OSNOVNI KUHARSKI POSTOPKI (GO) marec 2023 oddelčno
4. SENZORIČNE LASTNOSTI JEDI (GO) april 2023 oddelčno
Športni dnevi (5)    
1.PLAVALNI ŠPORTNI DAN junij 2023  
2.POHOD 11. 10. 2022  
3. SMUČANJE IN DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI  13.2.-17.2.2023 šola v naravi
4. SMUČANJE IN DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 13.2.-17.2.2023 šola v naravi
5. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 11. 5. 2023  
Kulturni dnevi (3)    
1. PREDSTAVE V SLOVENSKEM IN MADŽARSKEM JEZIKU celo leto  
2. HAGYOMÁNYÁPOLÁS 17. 10. 2022 MNMI, Dobronoki György-ház
3. KULTURNA DEDIŠČINA POHORJA IN LITERARNO USTVARJANJE

13. 2.-17. 2.2023

 

šola v naravi

7. OSZTÁLY

 

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
1. MERJENJE 3. 10. 2022 cela generacija
2. Krajinski park Goričko in Vulkanija april 2023  
3. DUŠEVNO ZDRAVJE IN NARAVA februar/marec 2023  
Tehniški dnevi (4)    
1. KLIMATSKA FRESKA (CLIMATE FRESK)

april 2023

(Dan zemlje)

oddelčno
2. POSKUSI V NARAVOSLOVJU

5. 10. – 7. c

6. 10. – 7. a

7. 10. – 7. b

 
3. GONILA

5. 10. – 7. a

6. 10. – 7. b

7. 10. – 7. c

oddelčno
4. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

24. 1. 2023 – 7. a

25. 1. 2023 – 7. b

26. 1. 2023 – 7. c

oddelčno
Športni dnevi (5)    
1 KOLESARJENJE IN OVIRATLON 14.9.2022  
2. POHOD 15.3.2023  
3. ŠPORTNI DAN MALO DRUGAČE 11. 10. 2022

 

šola v naravi

4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 11 5. 2023  
5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 13. 6. 2023 Predvideni stroški (vstopnina 5  €)
Kulturni dnevi (3)    
1. LITERARNI KULTURNI DAN MIŠKO KRANJEC maj 2023

oddelčno/

frontalno

2. KULTURNI ZNAČILNOSTI POHORJA 12. 10. 2022 šola v naravi
3. PRETEKLOST DOMAČEGA KRAJA april 2023  

8. OSZTÁLY

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
1. ODRAŠČANJE

3. 10. 2022 – 8. a

4. 10. 2022 – 8. b

5. 10. 2022 – 8. c

sist. zdravniški pregled (oddelčno) in predavanje
2. DUŠEVNO ZDRAVJE

5. 10. 2022 – 8. a, b

7. 10. 2022 – 8. c

Oddelčno
3. NA RAZPOTJU 21. 12. 2022  
Tehniški dnevi (4)    
1.     OGLED TEHNOLOŠKIH PROCESOV Zadnji teden v oktobru 2022  
2. DELAVNICE KARIERNEGA CENTRA MARIBOR 13. april 2023 12 EUR
3. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (EXCEL)

20. 3. 2023 – 8. b

21. 3. 2023 – 8. c

22. 3. 2023 – 8. a

oddelčno
4. PETIŠOVSKI GOZD

maj 2023

(oz. dan NPZ-ja)

medpredmetno povezovanje KEM, BIO, FIZ, MAT
Športni dnevi (5)    
1. KOLESARJENJE IN OVIRATLON april 2023  
2. POHOD 11. 10. 2022  
3. ŠOLA V NARAVI ALI ŠPORTNI DAN MALO DRUGAČE naknadno

šola v naravi

 

4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 11. 5. 2023

 

 

5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 14. 6. 2023 Predvideni stroški (vstopnina ? €)
Kulturni dnevi (3)    
1. SPOZNAVAMO SLOVENSKO DRAMATIKO 27. 2. 2023 Izvajamo slovenistke v šoli
2. KULTURNI MARATON 6. 10. 2022  
3. SOCIALNE IGRE naknadno šola v naravi

9. OSZTÁLY

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN OPOMBE
1. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DOMAČE POKRAJINE 4. 10. 2022 učitelji geografije
2. NA RAZPOTJU 21. dec. 2022 dan odprtih vrat na DSŠ Lendava oz. delavnice DSŠ
3. MUZEJ NEANDERTALCEV (Krapina) marec, april 2023 Predvideni stroški: Vstopnina in vodenje: 6,31 eur/oseba + stroški prevoza
Tehniški dnevi (4)    
1.   KLIMATSKA FRESKA (Climate Fresk)

april 2023

Dan Zemlje

oddelčno
2. OGLED TEHNOLOŠKIH PROCESOV Zadnji teden v oktobru 2022  
3. GEOMETRIJSKA TELESA 19. 12. 2022 oddelčno ali frontalno
4. PETIŠOVSKI GOZD 5. 10. 2022 medpredmetno povezovanje KEM, BIO, FIZ, MAT
Športni dnevi (5)    
1. KOLESARJENJE IN OVIRATLON 16. 9. 2022  
2. POHOD 24. 3. 2023  
3. ŠPORTNA IGRA: ODBOJKA  23. 2. 2023  
4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 11. 5. 2023  
5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 8. 6. 2023 Predvideni stroški (vstopnina: 5 €)
Kulturni dnevi (3)    
1. KAKO NASTANE KULTURNA PRIREDITEV 14. 6. 2023 generalka
2. KULTURNI MARATON naknadno ogled predstave ali razstave
3. ZAKLJUČNA PRIREDITEV DEVETOŠOLCEV 15. 6. 2023