ISKOLÁNK – UNESCO ISKOLA

NAŠ CILJ: uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje.
Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo.
Zato: naučiti se živeti skupaj, naučiti se deliti med seboj.

ŠTIRI GLAVNE TEME:
1. Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
2. Učenje za trajnostni razvoj
3. Mir in človekove pravice
4. Medkulturno učenje

ŠTIRJE STEBRI:
1. Učiti se, da bi vedeli
2. Učiti se, da bi znali delati
3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj
4. Učiti se biti