VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói kötelesek választani heti két tanórára kiterjedő kötelezően választható tantárgyat bármelyik tartalmi egységből. Az idegen nyelv heti két órában oktatandó, az összes többi tantárgy pedi heti egy tanórában.

Azok a tanulók, akik a zeneiskolát is látogatják, mentesülhetnek a kötelezően választható tantárgyak látogatásától, éspedig teljes mértékben vagy heti egy órában.

A 2020/2021-es tanévben a 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói a következő kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak:

TERMÉSZETISMERETI-TECHNIKAI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

OSZT.

CSOPORTOK
SZÁMA

TANÁR

Választott sport: Kosárlabda

8., 9.

2

Igor Šendlinger

Terezija Koncut

Választott sport: Röplabda

8., 9.

1

Terezija Koncut
Szabadidősport

7.-9.

2

Terezija Koncut,
Mirjana Nađ
Sport az egészségért

7.-9.

2

Mirjana Nađ
Korszerű ételkészítés

7.–9.

1

Vanja Kepe Klemen
Kisérletek kémiánál

8., 9.

1

Silvija Nagy
Számítástechnika: Multimédia

8., 9.

2

Tomislav Hozjan
Számítástechnika: Szövegszerkesztés

7.–9.

2

Tomislav Hozjan
Anyagformálás: Fa

7.-9.

1

Gönc Dario
Méhészet

8., 9.

1

Ingrid Laslo Sabo
Genetika

9.

1

Jasna Cigut
SKUPAJ

16

TÁRSADALOMISMERETI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

 OSZT.

CSOPORTOK SZÁMA

TANÁR

Angol nyelv 1

7.

1

Damir Soldat
Angol nyelv 2

8.

1

Brigita Koren
Angol nyelv 3

9.

1

Andreja Havoj
Német nyelv 1

7.

1

Silvia Hardi
Német nyelv 2

8.

1

Karolina Malek
Német nyelv 3

9.

1

Manuela T. Vida
Turisztikai nevelés

7.–9.

1

Erika Čivre
Képzőművészeti alkotások 1

7.

1

Fortuna Lazar
Képzőművészeti alkotások 2

8.

1

Fortuna Lazar
Képzőművészeti alkotások 3

9.

2

Fortuna Lazar
Magyar nyelv: Színház és dráma

7.-9.

1

Štampah Miha
Magyarok etimológiája

9.

1

Lázár Lenke
SKUPAJ

13

NEM KÖTELEZŐ VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 2020/2021-es tanévben a nem kötelező választható tantárgyak az 1., 4., 5. és 6. osztályban zajlanak.

A nem kötelező választható tantárgyak és a kötelezőek osztályzata egyenrangú. A zárójegyek bekerülnek a bizonyítványba. A tanuló óralátogatását illetően is ugyanaz a szabály és eljárás vonatkozik a nem kötelező tantárgyakra mint a kötelezőekre.

A nem kötelező választható tantárgyakhoz a tanulók önkéntesen, jelentkezési ív kitöltésével jelentkeznek. Ha jelentkeznek, akkor a tanév végéig kell látogatniuk a tantárgyat. Abban az esetben, ha a tanuló az iskolaév elején meggondolja magát, és szeretné elcserélni a nem kötelező tantárgyát, ez szeptember folyamán még lehetséges.

A tanuló legfeljebb heti két tanórára kiterjedő nem kötelező választható tantárgyat választhat.

Az 1. osztályban a tanulók az első idegen nyelvet választhatják nem kötelező tantárgyként. Az angol és a német nyelv közül választhatnak.

4., 5. és 6. osztályban a tanuló a második idegen nyelv (angol vagy német), a sport, a számítástechnika és a művészet közül választhat. A második idegen nyelv mint nem kötelező tantárgy heti két tanórában, a többi tantárgy pedig heti egy tanórában zajlik.

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

OSZT.

CSOPORTOK
SZÁMA

TANÁR

Első idegen nyelv -angol nyelv

1.

2

Silvija Zver
Első idegen nyelv -német nyelv

1.

1

Treiber Vida Manuela
Második idegen nyelv -angol nyelv

4., 5., 6.

1

Damir Soldat
Második idegen nyelv-német nyelv

4., 5., 6.

1

Karolina Malek
Számítástechnika

4., 5., 6.

3

Renato Smej
Tadina Bence Virág
Sport

4., 5., 6.

4

Terezija Koncut
Mirjana Nađ
Művészetek

4., 5., 6.

1

Apollonia Požgai Zupanič
SKUPAJ

13

PODRUŽNIČNA ŠOLA GABERJE/GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEM KÖTELEZŐEN
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

OSZT.

CSOPORTOK
SZÁMA

TANÁR

Első idegen nyelv -angol nyelv 1. 1 Silvija Zver