VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói kötelesek választani heti két tanórára kiterjedő kötelezően választható tantárgyat bármelyik tartalmi egységből. Az idegen nyelv heti két órában oktatandó, az összes többi tantárgy pedig heti egy tanórában.

Azok a tanulók, akik a zeneiskolát is látogatják, mentesülhetnek a kötelezően választható tantárgyak látogatásától, éspedig teljes mértékben vagy heti egy órában. Az idei tanévben 5 ilyen tanuló van.

A 2022/2023-as tanévben a 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói a következő kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak:

TERMÉSZETISMERETI-TECHNIKAI TANTÁRGYAK

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

KÖTELEZŐEN

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED

OSZT.

ŠT. SKUPIN

CSOPORTOK

SZÁMA

Izbrani šport: Odbojka

Választott sport: Röplabda

8., 9. 2

Šport za sprostitev

Szabadidősport

7.-9. 2

Šport za zdravje

Sport az egészségért

7.-9. 3

Sodobna priprava hrane

Korszerű ételkészítés

7.–9. 2

Računalništvo: Multimedija

Számítástechnika: Multimédia

7.–9. 1

Računalništvo: Urejanje besedil

Számítástechnika: Szövegszerkesztés

7.–9. 1

Obdelava gradiv: Les

Anyagformálás: Fa

7.-9. 2

Robotika v tehniki

Robotika a technikában

8.,9. 2

Matematične delavnice 8

Matematikai műhelyek 8

8.-9. 1
SKUPAJ   16

 

TÁRSADALOMISMERETI TANTÁRGYAK

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED

OSZT.

ŠT. SKUPIN

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina 1

Angol nyelv 1 

7. 1

Angleščina 2

Angol nyelv 2

8. 1

Nemščina 1

Német nyelv 1

7. 1

Nemščina 2

Német nyelv 2

8. 1

Nemščina 3

Német nyelv 3

9. 1

Turistična vzgoja

Turisztikai nevelés

7.-9. 1

Likovno snovanje 1

Likovno snovanje 1

7. 1

Likovno snovanje 2

Likovno snovanje 2

8. 1

Likovno snovanje 3

Likovno snovanje 3

9. 1

Madžarščina: Šolsko novinarstvo

Magyar nyelv: Iskolaújság

7-9. 1

Madžarščina: Literarni klub

Magyar nyelv: Irodalmi klub

7.-9. 1
Odkrivajmo preteklost svojega kraja 7.-9. 1
SKUPAJ   12

 

NEM KÖTELEZŐ VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 

A nem kötelező választható tantárgyak az 1., 4., 5. és 6. osztályban zajlanak.

A nem kötelező választható tantárgyak és a kötelezőek osztályzata egyenrangú. A zárójegyek bekerülnek a bizonyítványba. A tanuló óralátogatását illetően is ugyanaz a szabály és eljárás vonatkozik a nem kötelező tantárgyakra mint a kötelezőekre.

A nem kötelező választható tantárgyakhoz a tanulók önkéntesen, jelentkezési ív kitöltésével jelentkeznek. Ha jelentkeznek, akkor a tanév végéig kell látogatniuk a tantárgyat. Abban az esetben, ha a tanuló az iskolaév elején meggondolja magát, és szeretné elcserélni a nem kötelező tantárgyát, ez szeptember folyamán még lehetséges.

A tanuló legfeljebb heti két tanórára kiterjedő nem kötelező választható tantárgyat választhat.

Az 1. osztályban a tanulók az első idegen nyelvet választhatják nem kötelező tantárgyként. Az angol és a német nyelv közül választhatnak.

4., 5. és 6. osztályban a tanuló a második idegen nyelv (angol vagy német), a sport, a számítástechnika és a művészet közül választhat. A második idegen nyelv mint nem kötelező tantárgy heti két tanórában, a többi tantárgy pedig heti egy tanórában zajlik.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET/

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED/

OSZT.

ŠT. SKUPIN/

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina kot prvi tuji jezik

Első idegen nyelv -angol nyelv

1. 3

Angleščina kot drugi tuji jezik

Második idegen nyelv -angol nyelv

4., 5., 6. 1

Nemščina kot drugi tuji jezik

Második idegen nyelv-német nyelv

4., 5., 6. 1

Računalništvo

Számítástechnika

4., 5., 6. 3

Šport

Sport

4., 5., 6. 3

Umetnost

Művészetek

4., 5., 6. 1
SKUPAJ 12

 

GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET/

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED/

OSZT.

ŠT. SKUPIN/

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina kot prvi tuji jezik

Első idegen nyelv -angol nyelv

1. 1