VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói kötelesek választani heti két tanórára kiterjedő kötelezően választható tantárgyat bármelyik tartalmi egységből. Az idegen nyelv heti két órában oktatandó, az összes többi tantárgy pedig heti egy tanórában.

Azok a tanulók, akik a zeneiskolát is látogatják, mentesülhetnek a kötelezően választható tantárgyak látogatásától, éspedig teljes mértékben vagy heti egy órában.

A 2021/2022-es tanévben a 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói a következő kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak:

TERMÉSZETISMERETI-TECHNIKAI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZTÁLY CSOPORTOK SZ. TANÁR
Izbrani šport: Košarka 8., 9. 1 Igor Šendlinger
Választott sport: Kosárlabda      
Izbrani šport: Odbojka 8., 9. 1 Terezija Koncut
Választott sport: Röplabda      
Šport za sprostitev 7.-9. 2 Igor Šendlinger
Szabadidősport     Mirjana Nađ
Šport za zdravje 7.-9. 2 Mirjana Nađ
Sport az egészségért     Igor Šendlinger
Sodobna priprava hrane 7.–9. 1 Dragica Horvat
Korszerű ételkészítés      
Poskusi v kemiji 8., 9. 1 Silvija Nagy
Kisérletek kémiánál      
Računalništvo: Multimedija 7.–9. 2 Tomislav Hozjan
Számítástechnika: Multimédia      
Računalništvo: Urejanje besedil 7.–9. 1 Tomislav Hozjan
Számítástechnika: Szövegszerkesztés      
Obdelava gradiv: Les 7.-9. 2 Gönc Dario
Anyagformálás: Fa      
Matematične delavnice 7 7.-9. 1 Renato Smej
Matematikai műhelyek 7      
Genetika 9. 1 Jasna Cigut
Genetika      
SKUPAJ   16  

TÁRSADALOMISMERETI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZTÁLY CSOPORTOK SZ. TANÁR
Angleščina 1 7. 1 Andreja Havoj
Angol nyelv 1      
Angleščina 2 8. 1 Damir Soldat
Angol nyelv 2      
Angleščina 3 9. 1 Brigita Koren
Angol nyelv 3      
Nemščina 1 7. 1 Treiber Vida
Német nyelv 1     Manuela
Nemščina 2 8. 1 Silvija Hardi
Német nyelv 2      
Nemščina 3 9. 1 Karolina Malek
Német nyelv 3      
Turistična vzgoja 7.–9. 1 Bojan Hozjan
Turisztikai nevelés      
Likovno snovanje 1 7. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 1      
Likovno snovanje 2 8. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 2      
Likovno snovanje 3 9. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 3      
Madžarščina: Gledališče in drama 7.-9. 1 Štampah Miha
Magyar nyelv: Színház és dráma      
Madžarščina: Šolsko novinarstvo 7.-9. 1 Balaskó Valika
Magyar nyelv: Iskolaújság      
SKUPAJ   12  

NEM KÖTELEZŐ VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 2021/2022-es tanévben a nem kötelező választható tantárgyak az 1., 4., 5. és 6. osztályban zajlanak.

A nem kötelező választható tantárgyak és a kötelezőek osztályzata egyenrangú. A zárójegyek bekerülnek a bizonyítványba. A tanuló óralátogatását illetően is ugyanaz a szabály és eljárás vonatkozik a nem kötelező tantárgyakra mint a kötelezőekre.

A nem kötelező választható tantárgyakhoz a tanulók önkéntesen, jelentkezési ív kitöltésével jelentkeznek. Ha jelentkeznek, akkor a tanév végéig kell látogatniuk a tantárgyat. Abban az esetben, ha a tanuló az iskolaév elején meggondolja magát, és szeretné elcserélni a nem kötelező tantárgyát, ez szeptember folyamán még lehetséges.

A tanuló legfeljebb heti két tanórára kiterjedő nem kötelező választható tantárgyat választhat.

Az 1. osztályban a tanulók az első idegen nyelvet választhatják nem kötelező tantárgyként. Az angol és a német nyelv közül választhatnak.

4., 5. és 6. osztályban a tanuló a második idegen nyelv (angol vagy német), a sport, a számítástechnika és a művészet közül választhat. A második idegen nyelv mint nem kötelező tantárgy heti két tanórában, a többi tantárgy pedig heti egy tanórában zajlik.

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZTÁLY CSOPORTOK SZ. TANÁR
Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 2 Silvija Zver
Első idegen nyelv -angol nyelv      
Nemščina kot prvi tuji jezik 1. 1 Treiber Vida Manuela
Első idegen nyelv -német nyelv      
Angleščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1 Damir Soldat
Második idegen nyelv -angol nyelv      
Nemščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1 Silvija Hardi
Második idegen nyelv-német nyelv      
Računalništvo 4., 5., 6. 3 Tomislav Hozjan
Számítástechnika     Tadina Bence Virág
      Kovač Tünde
Šport 4., 5., 6. 3 Mirjana Nađ
Sport     Terezija Koncut
Umetnost 4., 5., 6. 1 Apollonia Požgai Zupanič
Művészetek      
SKUPAJ   12  

GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZTÁLY CSOPORTOK SZ. TANÁR
Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 1 Silvija Zver
Első idegen nyelv – angol nyelv