AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI ISKOLAI KÖTELEZETTSÉGEIHEZ VALÓ ALKALMAZKODÁS – SPORTOLÓK

A tanuló státuszt szerezhet:
– mint tehetséges fiatal sportoló vagy
– mint kiváló fiatal sportoló.

A tanulónak egyidejűleg csak egy státusza lehet: mint művész vagy mint sportoló.

1. KI?
A tehetséges fiatal sportoló státuszát az a tanuló szerezheti meg, aki igazolt az országos sportágozatnál, és részt vesz az országos sportágozat által kíírt hivatalos sportversenyeken.
A kiváló fiatal sportoló státusát az a tanuló szerezheti meg, aki kiemelkedő nemzetközi szintű eredményeket ér el.
Bővebben ezen a honlapon https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

2.HOGYAN?
A szülő, gyám ill. az az egyén, akinél a tanuló el van helyezve (a továbbiakban: szülők), idítványt nyújt be a mellékelt nyomtatványon 1. Melléklet – Sportolók. Az iskola a határozathoz szükséges adatokat az igazolt és osztályzott sportolók listájából szerzi be. (https://www.olympic.si/evidenca)

Az indítványt az ISKOLA TITKÁRSÁGBA kell közvetíteni a folyó tanév szeptember 20-ig.
Figyelmeztetés: a szeptember 20. után beérkező indítványokat az iskola nem fogja figyelembe venni!

Kivétel: Az indítványt tanév közben is be lehet nyújtani abban az esetben:
– amikor a tanuló a tanév közben szerzi meg a státusra jogosult feltételeket vagy
– amikor csak még a tanév közben rendeződnek az igazolt és osztályzott sportolók listái.

3. A STÁTUSZ MEGSZERZÉSE
A státus odaitéléséről az igazgató határozattal dönt az osztályfőnök és a tagozati tamári kar véleményezése után.

A tanuló státusa az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban zajló iskolázás végéig érvényes. A feltételek teljesítését minden tanévben felülvizsgáljuk.

4. AZ ISKOLAI KÖTELEZETTSÉGEKHEZ VALÓ ALKALMAZKODÁS
A jogokról és kötelezettségekről ill. az iskolai kötelezettségekhez való alkalmazkodásról az iskola és a szülők írásos egyetértést kötnek külön-külön minden tanévre.

Az iskolai kötelezettségekhez való alkalmazkodás eltérést tesz KATEGÓRIÁNKÉNT a tanuló megterhelései között:

TEHETSÉGES SPORTOLÓ C TEHETSÉGES SPORTOLÓ  B KIVÁLÓ SPORTOLÓ A
Tehetséges sportoló státussal rendelkezik. Tehetséges sportoló státussal rendelkezik és további alkalazkodást igényel (többet mint a C), mert az edzések heti több mint három napon történnek, a tanulónak időnként nagyobb igénybevételű edzései, felkészülései, versenyei, tornái vannak, amelyek több napig zajlanak, pl. hétvégeken, hétközben.

Kiváló sportoló státussal rendelkezik.

 

 

A B kategória igényelése esetében a szülők 7 napon belül az igazolást bizonyító határozat kézbevétele után, ill. a következő tanévekben szeptember 20-ig beadványozhatják az igazolásokat a 3. Melléklet – Alkalmazkodások nyomtatványon.

További egyéni A, B vagy C kategóriák megszerzéséhez való alkalmazkodások igénylése esetében a szülők 7 napon belül az igazolást bizonyító határozat kézbevétele után, ill. a következő tanévekben szeptember 20-ig beadványozhatják az igazolásokat a 3. Melléklet – Alkalmazkodások nyomtatványon.

 

ALKALMAZKODÁSOK A SPORTOLÓK RÉSZÉRE (13. cikkelye)

Az első írásos egyetértés a státus odaitélése után való 14 napon belül köttetik, és akkor lép érvénybe, amikor az egyik szülő, a tanuló és igazgató is aláírták.

Az írásos egyetértés javaslata:
a tehetséges fiatal C sportoló számára
a tehetséges fiatal B sportoló számára
a kiváló fiatal A sportoló számára 

Az egyetértés aláírásánál a szülőknek fel kell mutatniuk:
– a folyó tanévre vonatkozó versenyek tervezetét,
– az előrelátott iskolai hiányzások tervezetét,
– azon egyesület, klub vagy iskola igazolását, amelynek tagja a tanuló, ellátva a felelős személyek és mentorok kontaktadataival.

5. AZ EGYES TANÉVRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGFELELÉSÉNEK A VIZSGÁLATA
A feltételeket mindedn tanévben felülvizsgáljuk: Az iskola a folyó tanév szeptember 20-ig felülvizsgálja a feltételekhez való jogosultságot az igazolt és osztályzott sportolók listájában. (https://www.olympic.si/evidenca)

Amennyiben a tanuló megfelel a követelményeknek, az iskola a szülőkkel aláírja az iskolai kötelezettségekről szóló egyetértést a folyó tanév október 15-ig. Az új egyetértés aláírásáig ill. legalább október 15-ig az utolsó hiteles egyetértés van hatályban.

Amennyiben a tanuló nem felel meg a követelményeknek, ill. a szülő az előírt hatáidőig nem nyújtja be a követelt igazolásokat, az igazgató megállapítja a státus megszünését.

6. STÁTUSZVÁLTOZÁSOK
Az Általános iskoláról szóló törvény 51. cikkelye alapján a státus szünetelhet, elvehető vagy megszünhet.

7. JOGI ALAP
Az Általános iskoláról szóló törvény 51. cikkelye. (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 )
A Sporttörvény 32. és 33. cikkelye. (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853)
Az iskolai kötelezettségekhez való alkalmazkodás szabályai az 1. Sz. Lendai KÁI-ban

8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További információ érdekében forduljanak az osztályfőnökükhöz vagy az iskola tanácsadó szolgálatához.

 

Szabályzatok és nyomtatványok: