KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dvojezične osnovne šole I Lendava – 1.Sz.Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda:

 

Dvojezična osnovna šola I Lendava – 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava

Tel:     02 5772 – 800 –tajništvo,

          02 5772 – 804- ravnatelj zavoda,

      02 577 2- 802 – pomočnika ravnatelja;

Odgovorna uradna oseba:

Tatjana Sabo, ravnateljica zavoda

 

Datum prve objave kataloga:

Katalog je bil objavljen 12.10.2007

Datum zadnje spremembe:

08.11.2019

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:

 

Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda : http://www.dos1-lendava.si in v fizični obliki na sedežu Dvojezične osnovna šola I Lendava – 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava  

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

več….